Gorączka bożonarodzeniowych przygotowań i zimowa aura towarzyszyły nam podczas wykonywania pierwszego zlecenia, co miało miejsce 22 grudnia 2010 roku. Od tego czasu minęło kilka lat, podczas których troszczyliśmy się i nadal troszczymy o wygodę i bezpieczeństwo naszych klientów.

Zarząd:
prezes zarządu – Andrzej Marczak
wiceprezes zarządu – Piotr Zawierucha
skarbnik –Monika Kierzkiewicz-Fojutowska
przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Mieczysław Drozd